Pszczelarzu, pomóż naukowcom – wypełnij ankietę COLOSS – Badanie strat w pasiekach 2023/2024

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach naukowych i do wypełnienia

Ankiety COLOS – badanie strat rodzin pszczelich w sezonie 2023/2024.

Poniżej link do ankiety:

ANKIETA ON-LINE

Niżej ankieta w formie PDF, którą można do 31 maja 2024 r. przesyłać pocztą na adres wskazany w nagłówku ankiety lub na adres mailowy Pani Ewy Mazur e-mail: ewa_mazur@sggw.edu.pl.

ANKIETA PDF

Inicjatorem badania byli naukowcy zrzeszeni w organizacji non-profit COLOSS (sieć do zapobiegania stratom rodzin pszczelich, www.coloss.org). Celem projektu jest zbieranie danych na całym świecie na temat strat rodzin pszczelich, a następnie porównywanie danych między krajami w celu zrozumienia czynników ryzyka na poziomie światowym.

Badanie w Polsce prowadzone jest co roku przez Zespół Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w ramach działalności międzynarodowej organizacji COLOSS.

W ramach każdej edycji tysiące pszczelarzy na całym świecie wypełnia ankietę, zawierającą te same pytania. Dzięki danym zebranym od pszczelarzy można określać czynniki, które wpływają negatywnie na liczebność i zdrowie pszczół. Wyniki ankiet są co roku publikowane w polskich czasopismach pszczelarskich. Zebrane dane są też prezentowane na naukowych konferencjach i w czasopismach branżowych.

Aby zebrane dane były jak najbardziej wiarygodne ważne jest, by w badaniu wzięła udział jak najwyższa liczba pszczelarzy. Wypełnienie ankiety jest proste i zajmuje do 15 minut! Badanie – zbieranie ankiet – będzie trwało do 31 maja br.

W imieniu zespołu Pracowni serdecznie dziękujemy za pomoc i zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.