Wspólnie dla pszczół

Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Sabat spotkał się w dniu 9 maja 2024 r. w biurze PZP z przedstawicielami innych organizacji pszczelarskich: Piotrem Mrówką – prezesem Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych oraz Marcinem Kruszewskim – prezesem Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka”.

Celem spotkania była rozmowa na temat bieżących problemów pszczelarzy, które zbieżne są we wszystkich organizacjach, a także realizacji i podejmowania wspólnie takich działań, które przyczynią się do rozwoju polskiego pszczelarstwa i integracji środowiska pszczelarskiego.

Panowie podali sobie zgodnie ręce . Uznali, że wspólny cel, jakim jest dążenie do poprawy sytuacji pszczelarzy oraz szeroka promocja produktów pszczelich, powinien pszczelarzy łączyć, a nie dzielić. Tylko w taki sposób można wspólnie osiągnąć sukces, a zgodne przekazywanie wystąpień i opinii do resortu rolnictwa i rządzących, pomoże wzmocnić przekaz.