O nas

Polski Związek Pszczelarski jest dobrowolną, niezależną, samorządną społeczno-zawodową i federacyjną organizacją podmiotów pracujących dla dobra pszczelarstwa. Celem Związku jest reprezentowanie interesów pszczelarzy przed organami centralnymi, integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy. Przykładem tego są organizowane przez nas szkolenia nie tylko dla pszczelarzy, lecz także dla osób, które w przyszłości zamierzają nimi zostać.

Ponadto celem PZP jest rozwój pszczelarstwa, jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego, prawna ochrona nazwy „miód” i pozostałych produktów pszczelich oraz popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa.

Polski Związek Pszczelarski realizuje swoje cele poprzez współdziałanie z administracją państwową, samorządową i innymi organizacjami w zakresie rozwoju pszczelarstwa, ochrony środowiska naturalnego a szczególnie w zakresie ochrony pszczół przed chorobami i zatruciami oraz wysokiej jakości handlowej miodu.

Polski Związek Pszczelarski wydaje swoje czasopismo o nazwie „Pszczelarz Polski”. W miesięczniku pszczelarze znaleźć mogą zarówno informacje dotyczące przepisów związanych z pszczelarstwem, jak również porady, czy relacje z uroczystości  i wydarzeń pszczelarskich w regionach.